Exchangology


După Eurogames 2010, tot în cadrul University for Youth and Development (UYD), Mollina, am avut ocazia să lucrez ca senior trainer la un alt curs de formare al Youth for Exchange and Understanding (YEU) şi anume Exchangology.

Da, primul obiectiv pe care îl aveam de îndeplinit cu participanţii era ca toată lumea să poată rosti corect cuvântul (care s-a tot complicat până în ultima zi când am avut o sesiune care se numea Exchangologing-it!).

Idea de bază a trainingului era să pregătim 20 de tineri din diferite organizaţii de tineret şi ţări care să poată evalua şi optimiza activităţi de tineret din punct de vedere al sustenabilităţii şi al impactului în mediu.

Pe lângă cunoştinşele şi abilităţile dobândite, trainingul a mai avut două rezultate marcabile: un studiu şi o serie de recomandări pentru reducerea impactului în mediu a UYD cât şi un manual despre optimizarea impactului în mediu al activităţilor de tineret destinat organizaţiilor, manual dispobibil din luna decembrie 2010.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *