Facilitator 2


Diferenţa majoră dintre training şi facilitare constă în nivelul de implicare al actorului principal, cel care conduce activitatea. Dacă în cazul cursurilor de formare, implicarea trainerului este maximă în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe şi competenţe (vorbim de un transfer de la trainer către participanţi), în cazul facilitării, nu mai putem vorbi de un transfer de acest gen ci mai degrabă de unul de la participant la participant.

Acest proces de transfer trebuie facilitat, provocat dacă vreţi, de către un facilitator, care trebuie să rămână imparţial pe parcursul activităţii- Rolul acestuia este de a ajunge la un rezultat final, în forma cerută, fără să poată interveni în ceea ce înseamnă conţinutul rezultatului. De aceea, de cele mai multe ori, facilitatorul nu cunoaşte rezultatul până în ultimul moment, la fel ca şi participanţii, care sunt creatorii absoluţi ai rezultatului.

Un asemenea eveniment a fost şi Conferinţa Europeană “Youth Employment and Social Inclusion” desfăşurată la Jerez de la Fronterra, Spania, între 13-15 aprilie 2010. Aceasta este prima conferinţă de tineret din cadrul Trio-ului preşedenţiilor Uniunii Europene (Spania, Belgia şi Ungaria) şi de asemenea prima care are la baza dialogul structurat, respectiv, la eveniment se întâlnesc totşi actorii implicaţi în politicile de tineret şi se discută de la egal la egal (ministerele de tineret din ţările membre, consiliile naţionale de tineret, agenţiile naţionale care gestionaează programul Youth in Action, organizaţii europene de tineret, European Youth Forum şi nu în ultimul rând Comisia Europeană şi Parlamentul European).

Echipa de facilitatori a avut 12 membri, câte doi pentru fiecare din cele 6 direcţii de lucru. Dintre aceştia, 3 au fost numiţi de către ţara gazdă (Spania) şi au fost implicaţi doar în această etapă a procesului iar ceilalţi 9, din care fac şi eu parte, vom facilita şi următoarele evenimente de pe durata trioului (până în iunie 2011).

De asemenea, în ceea ce priveşte politicile de tineret, planul de lucru pe parcursul celor 18 luni cât durează trioul a fost împărţit după cum urmează: Spania se ocupă de partea de priorităţi strategice legate de tineret, Belgia de partea de măsuri şi implementare a măsurilor iar Ungaria de concluzii şi organizarea de follow-up.

De menţionat este importanţa majoră pe care aceste evenimente o au în ceea ce priveşte politicile şi fondurile alocate tinerilor,  şi, de asemenea, oportunitatea tinerilor de a discuta şi decide asupra viitorului lor.Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Facilitator