Business Summer School 2010


Desfăşurată la Sibiu, între 15 şi 28 august 2010, Business Summer School a fost un eveniment la care am avut ocazia de a-mi aduce aminte cum e să fii participant.

Dacă ar fi să caracterizez mediul de învăţare, acesta a fost unul formal care nu a făcut decât să îmi confirme limitele educaţiei tradiţionale cât şi necesitatea dezvoltării ofertei de educaţie nonformală pentru tineri şi adulţi.

Pe timpul celor 10 zile de lucru, împreună cu 20 de speakeri şi invitaţi şi aproximativ 30 de participanţi am vorbit despre Emerging Markets after the Crisis. Strategie şi dezvoltare în business, leadership, orientare în carieră sau risc în business  au fost doar câteva dintre temele abordate de profesori din ţară şi din străinătate (Harvard, MIT), consultanţi şi coach-i pentru business sau CEOs de la diferite companii (BCR, Scandia).

Am acumulat multe informaţii însă tipic proceselor de învăţare formală, obiectivele educative (dacă existau) nu au inclus şi deprinderea de competenţe.

Per ansamblu, acesta a fost un eveniment reuşit, mai ales datorită oamenilor prezenţi, eveniment care a dat clasă universităţilor româneşti însă, pe de altă parte, mi-a arătat ca mai avem mult până la a avea un sistem de învăţământ competitiv li că schimbarea nu numai că nu este dorită ci mai mult, este oprită cu toate mijloacele posibile.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *